AIM: startVIZNI REŽIM U ZEMLJAMA BIVŠE SFRJ

Šengenski i balkanski zidovi

Slovenački građanin je najslobodniji na Balkanu: može i u SAD bez vize. Sa građanima drugih balkanskih država sasvim je drugačija sitaucija - najčešće ne mogu pređu granicu ni susjedne države. Šengenske vize dodatno su otežale ionako tešku situaciju: sada većina građana balkanskih državica mora da provede dane u čekanju za vizu da bi otišli do Evrope čiji su dio samo geografski. Zato su mnogi zažalili za vremenom "crvenog pasoša" bivše SFRJ kada su im putovanje bila stvar samo lične odluke.