AIM

DOSSIERS BY AIM
YEAR: 2003

Select issue:
Devedesetih godina, nezavisni ili alternativni mediji u zemljama bivše Jugoslavije postali su predmet interesovanja međunarodne zajednice. Raspad države u ratnim okršajima skrenuo je pažnju na veliku ulogu koju se imali oficijelni mediji u izbijanju rata. Oficijelna propaganda agresivnog nacionalizma, mržnje, i netrpeljivosti prema susedima kao i drugim etničkim zajednicama u okviru iste države, bila je zdušno podržana i podstrekivana od strane tih medija. Njihovu negativnu ulogu podvukao je i Mazowiecky, visoki predstavnik za prava čoveka Ujedinjenih Nacija i zatražio od država članica da pomognu nezavisne medije koji su suprostavljali ovakvoj manipulaciji i nastojali da pruže objektivnu informaciju. Ocena da oficijelni mediji dele krivicu u izbijanju rata, podrazumevala je ideju da drugačiji, nezavisni, mediji mogu u velikoj meri doprineti uspostavljanju mira i promociji ideja demokratskog društva. (...)