AIM
 • all articles of same month
 • articles of same month and centre
 • all latest articles
 • latest articles of same centre
 • search all articles
 • search same centre
 • www.aimpress.org

  Copyright: All those wishing to use or publish the following text are welcome to do so, provided that they indicate the source and inform the AIM office in Paris which is interested to receive comments and reactions on the information it provides. AIM, 17 rue Rebeval, F-75019 Paris, France

  FRI, 16 FEB 2001 11:40:50 GMT

  Projekti za demobilisane

  Banjaluka, 16. Februar 2001. (AIM)

  Iz Vojske Republike Srpske (VRS) za poslednje dvije godine otpušteno je oko 2000 lica. Smanjenje je uslijedilo nakon što su Republika Srpska i Federacija BiH na Madridskoj konferenciji preuzele obavezu da vojne efektive u 1999. i 2000. godini smanje za 30 posto.

  Svjetska banka i Međunarodna asocijacija za razvoj su izrazile spremnost da ove godine finansijski podrže hitni Pilot projekat novog zapošljavanja radne snage u BiH. Projekat podrazumijeva pomoć u reintegraciji i zapošljavanju demobilisanih aktivnih vojnih lica, vojnika i građanskih lica iz vojske pod uslovom da su napustili vojsku 1999. i 2000. Godine i ako ne primaju penziju ili neku drugu pomoć.

  Planirana vrijednost projekta je 15 miliona dolara za BiH, od čega 4,5 miliona za RS. Kredit je RS odobren na 35 godina sa grejs periodom od 10 godina.

  Iako je projekat proglašen operativnim 6. decembra prošle godine, do danas nisu stigla sredstva za planirane projektne aktivnosti. Milan Vemić, projekt menadžer Fonda za zapošljavanje i javne radove Vlade RS, objašnjava da je podnešen zahtjev za inicijalnu alokaciju sredstava u iznosu od 150.000 dolara, koja bi se iskoristila za nabavku računarske opreme. Prema njegovim podacima, do sada je 1058 demobilisanih lica iz 1999. godine zainteresovano za podršku iz ovog projekta, a očekuje se da oko 1750 lica otpuštenih prošle godine, iskaže interes za komponente ovog projekta. Samo u januaru mjesecu ove godine podnešeno je 415 aplikacija vojnika koji su otpušteni prošle godine.

  Iako se dvije godine priča o zapošljavanju otpuštenih vojnika, Vlada RS do danas za ovu kategoriju stanovnika nije imala konkretna rješenja. Nezadovoljstvo demobilisanih rezultiralo je primjerima samoorganizovanja. U Tesliću je osnovano Udruzenje demobilasnih oficira i vojnika samo sa jednim ciljem - pomoć pri novom zapošljavanju, "kako bi se otpuštenim vojnicima pružio minimum ljudskog dostojanstva". U Udruženju je napravljen projekat sa kojim bi se, uz minimalna uložena sredstva, obezbjedila nova radna mjesta za 86 otpuštenih oficira. Prema riječima predsjednika Udruženja Vida Stojanovića, cilj projekta je da se osnivanjem mini farmi, plantaža, ribnjaka, plastenika, pčelinjaka i auto servisa radno angažuju demobilisani vojnici. "Procijenili smo da je 95 psto naših članova profesionalno osposobljeno za obavljanje ovih poslova i da postoji tržište za plasiranje njihovih proizvoda", kaže Stojanović.

  Stojanović objašnjava da ukupna vrijednost sredstava koja traži njihovo Udruženje iznosi 886.100 KM. "Kada se uporedi sa potrebnim novčanim ulaganjem za zapošljavanje po jednom radniku u drugim zemljama, jasno se vidi da je ovaj vid ulaganja najmanji i najjeftiniji", kaže, dodajući da je projekat razaslan na razne strane, ali odgovora još nema.

  Otpušteni vojnici smatraju da ih resorno ministarstvo najvjerovatnije ne priznaje kao relevantnog partnera, jer želi preuzeti ingerencije nad svim kreditima koji se budu dodjeljivali RS u ovu svrhu. Kao argument, navode činjenicu da im još niko nije objasnio ko će i na koji način dodjeljivati sredstva koja RS odobri Svjetska banka.

  Projekt menadžer Fonda za zapošljavanje Milan Vemić kaže da projekat uključuje nekoliko specifičnih oblasti: "Planiramo, između ostalog, savjetovanja, predavanja I obuku, analizu tržišta, tretman posttraumatskog stresnog poremećaja, pružanje konsultantskih usluga za razvoj sopstvenog biznisa, obuku i informisanje, program tehničke pomoći i finansiranje stipendija za visoko obrazovanje, te tehničku pomoć ministarstvu za rad".

  Direktor Fonda Srećko Bogunović tvrdi da su neophodne pripreme za izvršenje projekta ispunjene, ali da se moraju kompletirati podaci koji se prikupljaju iz vojnih jedinica sa terena. "Do sad smo sakupili oko 1200 upitnika. Obradili smo 930, pretvorili ih u elektronski format i otprilike stekli sliku o grupi kojoj treba pomoći u pogledu obrazovanja, profila i uopšte o svakom od njih pojedinačno", kaže Bogunović.

  Pomoćnik načelnika Generalštaba VRS general-major Savo Sokanović obećava da će učiniti sve da se problem zbrinjavanja otpuštenih vojnika riješi na zadovoljavajući način. "Prije svega, možemo vršiti upućivanje ljudi na popunjavanje upitnika koji se sakupljaju u ministarstvu odbrane, a potom šalju u Fond za zapošljavanje", kaže. Međutim, u mnogim slučajevima otpuštanja vojnici nisu popunjavali nikakve upitnike.

  Generalštaba VRS saopštio je nedavno da novih otpuštanja neće biti dok se ne zbrinu sva do sada otpuštena lica. Zvuči kao prijetnja, ali kome!?

  # Sanela Živković (AIM)