AIM: startTHU, 20 SEP 2001 09:26:51 GMT

Rat cena uzdrmao tržište novina

Nemačka grupacija VAC promenila svoje ponašanje i rukovodstvo u Bugarskoj

AIM Sofija, 17.09.2001.

Male privatne novine u Bugarskoj dobile su šansu za gutljaj svežeg vazduha pošto je bugarski ogranak nemačke drupacije Vestdojče Algemajne Cajtung (VAC) promenio svoje ponašanje na tržištu. Novinska grupa Bugarska (VGB) koja je vlasnik izdavačkih kuća "Medija holding" i "168 časa" povećala je cenu naičitanijih dnevnih listova "Dnevni trud" i "24 časa" što je dovelo do naglog pada tiraža oba lista. Promena u njihovom ponašanju dovela je do ostavke šefa VAC za Bugarsku. Na prvi pogled povećanje cena izgleda pogrešan potez, međutim, da li je to tako pokazaće finansijski obračun na kraju godine. Činjenica je da je VAC pružio šansu malim novinama da dobiju u tom ratu cena i zauzmu ozbiljniji deo na reklamnom tržištu.

VAC je digao cene listova "Dnevni trud" i "24 časa" sa po 20 stotinki (1 lev = 1 DEM). Prema nezvaničnoj informaciji cilj je da se pokriju veći troškovi štampanja zbog povećanja obima dva dnevna lista. Donedavno su najtiražniji listovi u Bugarskoj držali ukupni tiraž od oko 500.000 primeraka. Lider je bio "Dnevni trud" sa oko 350.000, a za njim je sledio "24 časa" sa oko 150.000 primeraka. I to je bilo potpuno dovoljno za vlasnike VAC koji su dobili monopolni položaj svojom politikom istovremenog objavljivanja reklama u oba lista.

Nakon povećanja cena međutim tiraži osnovnih dnevnika su naglo pali. Iz lista "Dnevni trud" priznaju da je tiraž smanjen za 20% kod 15% škarta. Rukovodstvo lista "24 časa" takođe je izjavilo da je zabeležilo pad tiraža ali nije preciziralo u kakvom obimu. Inače, oba lista povećala su svoj obim ne baš uspešnim regionalnim izdanjima da bi balansirali brojne reklamne stranice. Bez obzira na to Bugarin nije pozitivno odgovorio na povećanje cena listova za oko 40% i preusmerio se prema konkurentnim izdanjima.

Male novine koje teško opstaju u uslovima reklamnog monopola VAC aktivno su se uključile u rat cena i za sada im to donosi uspeha. Listovi "Standart" i "Sega" drže cenu od 50 stotinki kod znatno sažetijeg obima izdanja ali sa više novinarskih tekstova. List "Monitor" koji je dugo vremena optuživao VAC za održavanje damping cena, takođe je smanjio svoju na pola marke.

Efekat je bio munjevit. Sva tri dnevnika zabelećila su povećanje tiraža za 20% još u prvoj nedelji od početka rata cena. Inače, dotada su se njihovi tiraži kretali između 20 i 30.000 primeraka dnevno što je bilo zanemarljivo malo u odnosu na dva velika dnevnika. Nisu pomogli ni pokušaji kombinovane reklame.

Sada međutim, blagim porastom njihovog tržišnog udela oni prvi put dobijaju realnu šansu da se aktivno uključe u podelu reklamnog tržišta. Do sada su mala izdanja izbegavana iz objektivnih razloga što ih je stavljalo u nezavidan finansijski položaj. Neki od izdavača malih novina bili su primorani da otvoreno manifestuju klijentelistički odnos prema određenim političkim i ekonomskim grupacijama u želji da opstanu na tržištu.

Izgleda da povećanje cena VAC-ovih izdanja nije dobro uticalo na zdravlje VGB jer je upravnik Peter Šercing podneo ostavku. Pad tiraža doveo je do pada prihoda od reklama za 23%. Razlog za kadrovsku promenu je predlog u vezi sa ekspanzijom VAC-a u nizu istočnoevropskih zemalja, glasilo je zvanično saopštenje iz centrale u Esenu. Do ovog trenutka nije došao njegov naslednik, a njegove funkcije dele šefovi "Medija holdinga" Tošo Tošev i "168 časa" Peter Jankovski.

Za sada VAC nema nameru da se povlači sa bugarskog tržišta bez obzira na zadnje potrese. Nemačka grupacija gradi drugu štampariju u crnomorskom gradu Varni koja bi trebalo da bude gotova sredinom naredne godine. To će olakšati distibuciju izdanja i povećati redakcijsko vreme za preklapanje broja dva velika dnevnika. Trenutno VAC poseduje drugu po veličini štampariju u Bugarskoj koja opslužuje jedino njegove listove.

Nova situacija na tržištu međutim neće uticati na partijska izdanja. Glasilo Bugarske socijalističke partije (BSP) list "Duma", naslednik oficioza u godinama komunističkog režima "Rabotničesko delo" prestao je da izlazi iz finansijskih razloga. Poslednje dve godine finasirali su ga privatni investitori, iz krugova bliskih BSP. Slavina je definitivno zavrnuta sredinom leta, a nešto kasnije na mestu "Dume" pojavio se nezavisni levo orijentisani list "Republika". Tiraž drugog izrazito političkog dnevnika "Demokracija" takođe je naglo pao nakon katastrofalnog poraza Saveza Demokratskih Snaga na parlamentarnim izborima.

Za vreme predizborne kampanje nekoliko već postojećih listova pokušali su da osvoje ljubav nove vladajuće garniture iz Nacionalnog pokreta Simeon Drugi (NPSD). Za sada se premijer Simeon Sakskoburgotski pridržava principa jednake udaljenosti od svih listova. Oni mu sa svoje strane daju tolerans da se dokaže u upravljanju zemlje, ali ponekada im ponestaje objektivnost. Efekat rizika da demonstriraju bliske odnose sa vladajućim krugovima zavisiće od uspešnog upravljanja tih istih krugova.

Georgi Filipov (AIM)