AIM: startTUE, 02 OCT 2001 11:12:30 GMT

Može li Bugarska bez MMF

Nova vlada između predizbornih obećanja i novog sporazuma sa fondom

AIM Sofija, 29.09.2001.

Prva misija MMF u Bugarskoj posle dolaska na vlast Nacionalnog pokreta Simeon Drugi (NDSV) završena je bez uspeha. Dve strane pristupile su razmatranju novog trogodišnjeg sporazuma ali su za 10 dana pregovori došli u fazu blisku zamrzavanju. Bugarska vlada i predstavnik MMF Dđerald Šif ne samo da nisu postigli približavanje stavova u pogledu budućeg sporazuma nego su se rastali sa dijametralno suprotnim pozicijama.

"Novi pregovori će biti kada vlada preispita svoju poziciju i pokaže želju da se približi našim predlozima, izjavio je na odlasku g. Šif.

Ishod pregovora doveo je u pitanje budućnost sporazuma. Pitanje da li je podrška MMF neophodna ili ne uvek je bilo diskusiono i bugarskoj političkoj praksi - još iz vremena kada su na vlasti bili bivši komunisti, zatim - kod vlade Saveza Demoktaskih snaga (SDS) na čelu sa Ivanom Kostovim pa sve do danas. Prvi i osnovni problem jeste da li se Bugarska može snaći i bez pomoći MMF, a ako je odgovor na ovo pitanje pozitivan onda sledi pitanje - da li prema pravilima MMF ili prema svojim vlastitim pravilima.

Praksa iz poslednjih godina pokazuje da do sada Bigarska nije baš mnogo mogla da bira. Da nisu bile finansijske injekcije fonda zemlja bi teško mogla da održava stabilnost svoje valute. Opet pod diktatom MMF 1997. godine uveden je valutni bord sa fiksnim kursem leva.

Poslednji sporazum sa fondom istekao je pri kraju mandata Kostovljeve vlade. Sada se budućnost Bugarske ponovo nalazi na pregovaračkom stolu.

Osnovna linija razdvajanja prilikom sadašnjih razgovora bila su obećanja NDSV za poreske olakšice i poboljšanja u socijalnoj sferi. Bugarska vlada trebalo je da bira između ispinjenja predizbornih obećanja ili sporazuma sa MMF. Ishod iz ove situacije, da bi i vuk ostao sit i koze bile na broju, bar za sada izgleda da ne postoji. Rešenje kazusa je teško zato što je Simeon Sakskoburgotski već objavio planove kabineta da smanji poresku stopu kod poreza na dohodak i da uvede nultu stavku kod poreza na dobit ako se ta dobit reinvestira. Očekivano smanjenje prihoda u državnom budžetu iznosi oko 500 miliona leva što će se prema analizama kabineta nadoknaditi većim prihodima od carinskih dazbina i akciza i zatezanjem graničnog režima. MMF međutim ne smatra da su ova obećanja realna.

U svoju podršku ekipa Džeralda Šifa navodi očekivanja za svetsku recesiju i preporučuje da se ne polažu velike nade u povoljan ekonomski ambijent u svetu. Osim toga tgovinski bilans zemlje se pogoršava. U periodu od januara do avgusta meseca deficit je dostigao 910,9 mln dolara.

Prema mnogim analizatorima problem za državnike na dugoročnom planu jeste da li da se u stvari da šansa privredi za gutljaj svežeg vazduha ili da ona ponovo sebi probija put u džungli poreskog zakonodavstva. Kada su ekonomski eksperti NDSV oglasili svoju ideju o nultom porezu na dobit kod reinvestiranja, oni su već imali u vidu pozitivan efekat te mere u Estoniji.

Pozicija MMF međutim retko kada dozvoljava slične eksperimente. Baš naprotiv - danas je on mnogo nepopustljiviji nego za vreme upravljanja socijalističkog kabineta Žana Videnova. Eksperti fonda insisitiraju na strogoj fiskalnoj politici koja bi garantovala da će biti ispinjen prihodni deo budžeta. Rizici su po pravilu nepoželjni. Upravo pridržavanje ove politike donelo je Bugaskoj stabilnost poslednje četiri godine. Ali ona je bila i u osnovi kritika domaćeg i stranog biznisa o "nedruželjubivoj" poreskoj sredini.

"Nemamo razloga za zabrinutost. Ne možemo očekivati da ćemo za 10 dana postići istomišljenost", izjavio je finansijski ministar Milen Velčev.

Zakasneli početak pregovora dovodi kabinet Simeona Sakskoburgotskog u tešku situaciju jer nije jasno na kakvoj će bazi biti razrađen budžet za 2002. godinu. Ministar Velčev treba da bira između varijante zasnovane na predizbornim obećanjima ili da čeka narednu misiju MMF i eventualno sklapanje sporazuma. Kod druge varijante međutim teško da bi vlada mogla na vreme izraditi budžet.

Kabinet Kostova odugovlačio je sa preduzimanjem radikalnijih mera za podsticanje bizinisa služeći se različitim izgovorima i pre svega različitim spoljnim krizama - ruskom, azijskom, kosovskom. Sada i nova vlada treba da reši da li da prihvati očekivanu ekonomsku stagnaciju u svetu kao opravdanje. Premjer Sakskoburgotski dobro zna da bugarski biznis očekuje novu povoljniju sredinu za razvoj. A čitava Bugarska očekuje od njegove vlade stabilnost. Do oktobra kada se očekuje obnavljanje pregovora, on će imati ozbiljnu temu za razmišljanje.

Georgi Filipov (AIM)