AIM: startSUN, 09 DEC 2001 19:11:46 GMT

Istraživanje: Raste nepovjerenje građana u vlast

Banjaluka, 9. Decembar 2001. (AIM)

Godinu dana prije izbora (prvi vikend u novembru iduće godine), građani Republike Srpske (RS) sve su nezadovoljniji liderima na političkoj sceni. Ovo su rezultati istraživanja, koje je tokom oktobra ove godine, izvršeno na reprezentativno uzorku od 1.078 ispitanika iz seoskih, prigradskih I gradskih mjesnih zajednica opštine Banjaluka, starijih od 18 godina.

Globalna analiza dobijenih rezultata nedvosmisleno pokazuje da je najviše nezadovoljstva iskazano na rad poslanika u Narodnoj skupštini. Svaki deseti, ili 10,57 odsto ispitanika, iskazalo je zadovoljstvo, dok je 66,05 odsto bilo nezadovoljno njihovim radom. Najmanje nezadovoljstva ispitanici su imali na rad gradona-čel-nika Banjaluke Dragoljuba Davidovića. Njegovim radom je zadovoljan skoro svaki treći ispitanik, ili 27,65 odsto, dok je nezadovoljnih 48,97 odsto. Poslije po-sla-nika u Narodnoj skupštini, najviše nezadovoljstva iskazano je na rad predsjednika Narodne skupštine Dragana Kalinića, zatim predsjednika Vlade Mladena Ivanića, pa predsjednika RS Mirka Šarovića. Ispitanici nisu bili zadovoljni ni radom člana Predsjedništva BiH Živka Radišića, ali je njegova pozicija nešto bolja od pozicije grado-načel-ni-ka Banjaluke Dragoljuba Davidovića.

Ukupnim funkcionisanjem Vlade RS nezadovoljno je 40,8 posto ispitanika, uglavnom nezadovoljnih 27,2 posto, ravnodušnih je 18,5 posto, dok je uglavnom zadovoljnih samo 10,2 posto. Funkcionisanjem lokalne vlasti nije zadovoljno 36,7 posto, uglavnom nezadovoljnih je 31,7 posto, ravnodušnih 18,9 posto, a uglavnom zadovoljnih 8,9 posto. Ukupnim stanjem u RS zadovoljno je samo 2,4 posto, uglavnom zadovoljno 5,7 posto, dok je nezadovoljnih 42,8 posto I uglavnom nezadovoljnih 31,9 posto.

Istraživanje je pokazalo iznenađujući pad povjerenja u rad vlade premijera Ivanića. Ispitivanje stavova birača u oktobru 2001. Godine, upoređeno sa rezultatima koji su dobijeni u sličnom ispi-tivanju koje je realizovano tokom marta 2001. godine, nedvosmisleno pokazuje trend pada povjerenja koje je Ivanić imao na početku mandata. Gotovo plebiscitarno povjerenje koje je Ivanić imao neposredno poslije izbora bilo je ozbiljno poljuljano već tokom marta, a istopilo se i preraslo u nepovjerenje i nezadovoljstvo do oktobra. Tako je, na primjer, evidentan porast nepovjerenja sa 17,20 posto u martu na 39,33 posto u oktobru, uz izražen pad povjerenja sa 49,90 posto u martu na 13,73 posto u oktobru. Na slične zaključke upućuju i odgovori birača na pitanje 'Da li treba podržati Vla-du premijera Mladena Ivanića'? Procenat anketiranih građana koji smatra da treba podržati Vladu premijera Ivanića smanjio se sa 52,66 odsto u martu na samo 14,11 odsto u oktobru, a broj građana koji smatra da ne treba podržati Vladu premijera Ivanića povećao se sa 16,73 odsto u martu na 41,18 odsto u oktobru, dok se i broj kolebljivih povećao sa 28,80 odsto u martu na 44,15 odsto u oktobru.

Rezignacija ispitanika dosadašnjim učinkom Vlade premijera Ivanića iskazana je i odgovorom na pitanje 'Da li je Mladen Ivanić opravdao Vaše povjerenje'? Ako se ima u vidu da 20,41 odsto anketiranih izjavljuje da nije ni imalo povjerenja u Ivanića, ostaje za analizu podatak da kod 36,73 odsto stanovnika opštine Banja Luka nije opravdao povjerenje, da se 29,50 odsto dvoumi, a da je samo kod 9,65 odsto Ivanić opravdao njihovo povjerenje.

Interesantno je da su ispitanici mišljenja da bi ukupna situacija u RS bila bolja da je na čelu Vlade RS ostao Milorad Dodik. Takvo kategorično mišljenje imalo je 39,70 posto ispitanika, 30,06 posto je imalo suprotno mišljenje, dok je 29,13 onih koji se dvoume u mišljenju.

Rezultati istraživanja upućuju na zaključak da najavljene promjene i optimizam Ivanićeve vlade nisu bili dovoljni da održe povjerenje koje je Ivanić imao na početku mandata. Pad povjerenja u kompletnu strukturu vlasti upozorava da se radi o ozbiljnom I opasnom neraspoloženju biračkog tijela. Na žalost, nema istraživanja da li su političari toga svjesni.

Dragoljub Krneta (AIM) (Autor je samostalni istraživač)