AIM: startMON, 04 FEB 2002 20:00:15 GMT

Istraga se nastavlja...

Pristina, 5.02.2002.

Dve nepoznate osobe u noći 17. januara ove godine iz vatrenog oružja su na vraatima njegovog stana ubile poslanika skupštine Kosova Smajl Hardaraja. Hajdari je bio član Demokratskog saveza Kosova koji vodi moderirani lider Ibrahim Rugova, a u prošlosti je bio jedan od lokalnih komandanata OVK. Ubistvo je okončalo jedan život i ponovo otvorilo mnoge dileme, za sada bez odgovora, ali praćene svakojakim nedoumicama.

Shema ubistva je poznata. Naoružane osobe, obično u kožnim jaknama postavljaju zasedu pred vratima kuće, hladnokrvno pucaju (ponekada i sa prigušivačem) i zatim odlaze sa mesta dogadjaja, bez ikavih posledica. Dešavalo se da ih svedoci i vide, ali koji ipak nisu u stanju da kažu nijednu jedinu reč. I to se ponovilo nekoliko puta uzastopce. Ubistvo Smajla Hajdaraja nije izuzetak od ove poznate sheme, a za sada ostali su isti i dosijei policije, koja za uznemirenu javnost ima samo jedan odgovor: ''Istraga se nastavlja''. Policijski stereotip se i dalje nastavlja, praćen tvrdnjama da se ''bez dokaza ne može niko okriviti''. A to, kao i obično, otvara debate političke i nepolitičke čaršije koja postaje i ''istražitelj'' i ''javni tužilac'' u takvim slučajevima. Svi postaju moguće žrtve i ubice u zavisnosti od potreba dnevnog ''pazara''. Ubistvo Hajdaraja se veoma lako uklopilo u ovaj pazarluk. Ono se desilo u jeku diskusije oko stvaranja vlade Kosova i sledstveno tome ''kalkulacije'' su se usredsredile na ''razloge'' odredjene političke snage da upotrebi zločin u funkciju političkog pazara...

Predsednik partije čiji je Smajl Hajdari bio član, Ibrahim Rugova, izjavio je da su poslanika Hajdaraja ubili oni zločinci koji su bili i koji su i danas protiv izgradnje institucija Kosova. ''Ubili su ga oni koji ne žele uspostavu reda i demokratskog poretka i zakona na Kosovu. Kratko rečeno, ubili su ga oni koji su protiv slobode i nezavisnosti Kosova. Dakle, to su oni zločinci koji danas slobodno Kosovo i na putu progresa žele da okaljaju, da ga udalje od evropskih i evroatlanskih integracija. To su oni zločinci koji su za razne ciljeve podržani od kriminalnih službi nekih susednih zemalja koje rade protiv nezavisnosti i demokratije na Kosovu. Na žalost ubistvo poslanika Hajdaraja sada, kada je Kosovo slobodno, najnovije je ubistvo prema aktivistima i rukovodiocima Demokratskog saveza Kosova (LDK)'', kazao je Rugva. Za ovu partiju ovo je bila prilika da se prisete ubistava njenih aktivista. Haki Ymeri, Shaban Manaj, Xhemail Mustafa, Ismet Raci, Besim Dajaku, nakon završetka rata. S druge strane, sve ostale političke partije su se pridružile osudi ubistva poslanika Hajdaraja, ocenjujući ga atakom na centralne državne institucije Kosova u stvaranju, tj., atakom na nacionalne izbore, na glas naroda i gradjana Kosova. Kolege gospodina Hajdaraja, poslanici Skupštine Kosova okupili su se da takodje osude to ubistvo i možda je svako od njih bio obuzet strahom da bi i sam mogao biti ''potencijalna žrtva''...

Izgleda da su u nemogućnosti da daju neki odgovor, kako to obično biva u takvim slučajevima, počeli da krivca traže prvenstveno van granica Kosova. Predsednik parlamenta Nexhat Daci je izneo da noć 17. januara 2002. godine ''podseća albanski narod na mrak januara 1982. godine, kada su u Študgartu u Nemačkoj ubijeni Jusuf i Bardhosh Gervala (dva albanska disidenta za koje se veruje da su ubijeni od strane albanske tajne službe), medjutim 17. januar ove godine je još sumorniji, jer je poslanik parlamenta Kosova ubijen u oslobodjenom Kosovu, a ne u porobljenom kakvim su bili raniji januari''..Nakon ovoga, usledile su ocene da je ''on ubijen od strane UDBE'', od ''crne ruke'', ''od produžene ruke Beograda'''... No, medjunarodni predstavnici nenaviknuti na ''balkanske konsiracije'', pozvali su političke predstavnike da udvostruče njihova nastojanja i rade za dobrobit gradjana Kosova. Prvi čovek Misije OUN Charles Brayshaw je istakao da ubistva kao ovo poslanika Hajdaraja mogu ukrasti pobedu koja je postignuta na slobodnim i mirnim izborima od 17. novembra prošle godine. ''Mi znamo da ima kriminalnih elemenata unutar Kosova koji su odlučni da miniraju miran razvoj demokratskog procesa. Radeći zajedno, mi treba da obezbedimo da se oni izvedu pred lice pravde'', istakao je on. I diplomatski predstavnici evroameričkih zemalja na Kosovu su pozvali na suprotstavljanje nasilju, zahtevajući saradnju svih političkih faktora, kojima je ponovo skrenuta pažnja da bi Kosovo moglo imati velike posledice u slučaju nastavka političkog i etničkog nasilja.

Zvaničnici su pozvali gradjane da saradjuju sa organima reda na otkrivanju počinitelja ubistva poslanika Hajdaraja, ali i ostalih političkih ubistava, zahtevajući tako da se probije ''zid ćutanja''... Medjutim, ovaj zid, kažu analitičari, više je posledica nedostatka stabilnog sistema pravosudja i efikasnije policije. Mogući svedoci i ne moraju biti zaplašivani, oni su već u strahu. Običan gradjanin, tvrde oni, oseća se razgolićenim od bilo kakve zaštite u društvu gde i oni koji uživaju ''imunitet'' veoma lako postaju žrtvama, čak njih užasava nepodnošljiva lakoća ubijanja...

I takva ubistva idu u prilog jednoj staroj uzrečici ''jednim kamenom dve ptice''. Ubija se čovek (u većini slučajeva reč je o glavi porodice) koji za sobom ostavlja porodicu emocionalno i neretko ekonomski uništenu (gazda kuće je na Kosovu i dalje ekonomski stub porodice) i iznad svega stvara se osećaj terora. Ljudi gube osećanje sigurnosti i svaki tamni kutak (takvih ima mnogo na Kosovu) zamišlja se kao moguća zaseda iz koje mogu da se pojave ubice i koje mogu da pobegnu sa mesta zločina bez ikakve bojazni.

Ali, i kada ne bi bilo tako, takva ubistva su već uspela da izazovu duboke medjualbanske podele, posebno u sredstvima informisanja bliskim ovoj ili onoj političkoj snazi. Prebirajćci po prošlosti političkih krila, njihovi sledbenici se medjusobno optužuju za počinjena ubistva.

Ipak, ubistva i dalje ostaju nerasvetljena, stvarajući tako alibi za nova. Izgleda da je ovo već postao težak teret i za medjunarodne zvaničnike koji su već najavili da će 2002. godina biti godina hapsenja glavnih zločinaca i sledstveno tome i počinitelja takvih ubistava. Tvrdi se da će se tako kosovarima vratiti mir i spokojstvo. No do tada, najučestalija policijska fraza će i dalje biti: ''Istaga se nastavlja''...

AIM Priština, Besnik BALA