AIM: startSUN, 10 FEB 2002 18:15:25 GMT

Legalizuju se diplome Albanije

AIM Junior

Skoplje, 9.02.2002.

Nakon odvajanja republika od bivše jugoslovenske federacije nastala je serija problema u pogledu visokog obrazovanja novih generacija na albanskom jeziku. Ako su Albanci koji su živeli pod Jugoslavijom u okviru bivše jugoslovenske federacije imali pravo na obrazovanje na Univerzitetu Kosova, postavljanjem novih grranica to je onemogućeno. Osim toga, i uzastopni ratovi su sprečavali mlade iz Makedonije da pohadjaju studije na Univerzitetu Kosova. I kao posledica novostvorene situacije, od 1992. godine jedan ne tako mali broj maturanata se upisivao na univerzitetima Republike Albanije. To se ostvarivalo zahvaljujući sporazumu izmedju albanskoih političkih partija i institucija Republike Albanije, da odredjeni broj mladih Albanaca svake akademske godine pohadja studije u Albaniji.

Na osnovu ovoga, takoreći svake godine u Albaniji je uspevalo da se upiše oko 200 studenata, što je ne tako mali broj. Medjutim, nakon završetka studija počeo je da se pojavljuje čitav niz problema i to uglavnom ispred kompetentnih organa oko valjanosti odnosno priznavanja diploma Albanije od strane državnih institucija Makedonije.

Već na samom početku na nekim fakultetima je bilo slučajeva kada su priznate diplome malog broja prve generacije diplomiranih i ta priznanja su vršena od strane odredjenih fakulteta Univerziteta u Skoplju. Medjutim, kasnije je ova procedura prekinuta uz obrazloženje da se za to mora postići sporazum kojim će se obezbediti pravno pokriće za nostrifikaciju tih diploma. S druge strane, broj diplomiranih na univerzitetima u Albaniji je prešao cifru od 800 albanskih gradjana iz Makedonije koji su sa diplomama u ruci obilazili razne fakultete ne nalazeći rešenje za problem priznavanja diploma.

Ne našavsi nikakav drugi izlaz, diplomirani studenti su uspeli da formiraju Odbor za priznavanje diploma Univerziteta u Albaniji, u koji su ušli bivši studenti u Republici Albaniji iz svih gradova Makedonije. Ovaj Odbor je zap očeo susrete sa albanskim partijama, od kojih je zahtevao veće angažovanje u državnim institucijama za rešenje ovog problema. Kako izgleda, političke partije ne da nisu želele da reše ovo pitanje, već za njih to nije predstavljalo neki veliki problem, pa se oni nisu ni intenzivno angažovali po tom pitanju.

Polazeći od ovakvog stanja, i kada su godine u medjuvremenu prolazile, i ništa konkretno u tom pravcu se ni od koga nije uradilo, Odbor za priznavanje diploma je organizovao i protest pred Ministarstvom za obrazovanje u proleće 1999. godine. Ovaj protest je samo uspeo da uvrsti u dnevni red ovo pitanje, ali ne i da ga reši. Na ovaj način, u nekoliko susreta predstavnici ovog ministarstva su tvrdili da je pripremljen adekvatan sporazum i da će on veoma brzo biti potpisan od strane predstavnika dveju vlada, Albanije i Makedonije.

Napokon, nakon velikog pritiska, 23. februara 2001. godine šefovi diplomatija Albanije i Makedonije potpisali su sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja izmedju dve zemlje. Ipak, ni time nisu okončani svi problemi. Bila je potrebna ratifikacija sporazuma kako bi on postao validan i mogao funkcionisati. To se desilo 30 januara, kada je sporazum izmedju dve vlade za saradnju u oblasti obrazovanja u obliku predloga zakona Vlade izglasan od strane poslanika skupštine većinom glasova, okončavši tako jedno do sada nerešeno pitanje za više od 800 studenata koji su studije završili u Albaniji. Ratifikacija sporazuma, koji je obavezujući, trebala bi da okonča nepriznavanje diploma Albanije, pošto ratifikacija sporazuma predstavlja pravnu formu priznavanja, odnosno nostrifikacije diploma, bez ikakvih dodatnih uslova.

AIM Skoplje, Blerim HYSENI