AIM: startMON, 11 FEB 2002 21:26:13 GMT

Usporena naplata poreza na ekstraprofit

Novac i igre

Željko Mitrović,vlasnik TV Pink ,je platio najviše-od 2,4 čak 1,6 milion maraka, Dragan Tomić,bivši direktor "Simpa" ,od 294.900 uplatio je oko 98 hiljada maraka, bivši ministar inostranih poslova Živadin Jovanović od 530 hiljada maraka platio je 177 hiljada, a nekadašnji ministar policije Vlajko Stojiljković takodje je na vreme uplatio prvu ratu razrezanog poreza.Kada je lična imovina u pitanju,izmirivanje obaveza ide mnogo bolje nego kada je reč o naplati para od firmi na čijem su se čelu nalazila često ista lica

AIM,Beograd,12.2.2002.

Zaključno sa januarom 2002. od ekstraprofitera u Srbiji naplaćeno je 55,3 miliona maraka.Republička uprava javnih prihoda uručila je 390 rešenja na ukupan iznos utvrdjenog duga od 270,5 miliona maraka.Od toga je 315 obveznika platilo svoje obaveze ili je u toku njihovo plaćanje, jer je zakon predvideo i mogućnost izmirivanja obaveze na rate.U 55 slučajeva moralo se pristupiti prinudnoj naplati jer dug od 88,9 miliona maraka dužnici nisu želeli ili nisu mogli da plate redovnim putem.

Oni koji su očekivali mnogo više i najavljivali prihod u državnoj kasi od čak milijardu maraka, sobzirom na prvobitno utvrdjenu osnovicu od 8,3 milijardi maraka samo po osnovu korišćenja primarne i sive emisije,očito su polazili samo od papira,objašnjava srpski ministar finansija Božidar Djelić.Na osnovu dokumenata kojima je raspolagala Narodna banka Jugoslavije ,očekivanja su bila realna.Medjutim, ispostavilo se da su korisnici bankarskih pogodnosti,opet na osnovu dokaza na papiru,iskoristili zakonsku mogućnost da budu oslobodjeni plaćanja ekstraporfita za onaj deo sredstava koji je ulagan u proizvodnju.To što pare u najvećem broju slučajeva nisu davane za pokretanje proizvodnje i izvoza nego za plate zaposlenih, nije predmet zakona o oporezivanju ekstraprofita i onih koji bi trebalo da ga u praksi sprovedu.

To što se u republičku kasu ipak nije slilo nešto više novca,treba zahvaliti i tome što neka od oporezivanih preduzeća još pišu prigovore na rešenja Republičke uprave javnih prihoda i naknadno dostavljaju traženu dokumentaciju .To čitav proces usporava,pri čemu oni obilato koriste stav nadležnih da njihov cilj nije da stave katanac na privredu nego da samo oni koji su se na račun društva neopravdano obogatili,plate ono što su dužni.Naravno,svemu pogoduje i politička situacija u Srbiji u kojoj se svako , pa i ovo pitanje, politizuje, ma koliko bi , da je sreće,sprovodjenje jednog zakona trebalo da bude stvar tehnike,stvar činovnika zaduženih za realizaciju onoga što je zakon predvideo.Umesto toga- spor oko ustavnosti Zakona još nije završen pred Ustavnim sudom Jugoslavije-u javnost se izlazi sa tvrdnjom da je "posustala politička volja da se on sprovede u delo" ;sve češće se upire prstom u "tamo neke u Vladi "koji su se nagodili sa ekstraprofiterima,a ključni argument pronalazi u tome "što nisu oporezovani najveći šverceri akciznom robom" nego "ceh plaća samo porodica Karić".

Malo je onih koji zaista hoće da pogledaju u oči stvarnosti koja nije ni malo ugodna.Pravi ekstraprofiteri su bili toliko mudri da za sobom ne ostavljaju pisane tragove,ili bar da u Srbiji ne poseduju veliku imovinu koja bi mogla da bude pokriće za njihove obaveze.Oni koji takvu imovinu imaju, itekako su revnosno ispunili svoje zakonske obaveze.

Dovoljno je pogledati samo spisak obveznika po osnovu vlasništva nad reprezentativnim objektima i stanovima gde je do sada utvrdjena poreska obaveza od 22,5 miliona maraka na koju je razrezan porez od 12,3 miliona maraka i koja je izmirena sa 63 procenata.Vlasnici kuća su se potrudili da plate 7,7 milion maraka. TV Pink najviše-od 2,4 čak 1,6 milion maraka, Dragan Tomić,bivši direktor "Simpa" od 294.900 oko 98 hiljada maraka, bivši ministar inostranih poslova Živadin Jovanović od 530 hiljada maraka platio je 177 hiljada, a njegov partijski kolega i nekadašnji ministar policije Vlajko Stojiljković takodje je na vreme uplatio prvu ratu razrezanog poreza.Dakle, kada je lična imovina u pitanju,izmirivanje obaveza ide mnogo bolje nego kada je reč o naplati para od firmi na čijem su se čelu nalazila često ista lica.Za sada niko ne daje odgovor na pitanje odakle tim ljudima stotine hiljada pa i milioni maraka da bi platili razrezani porez .Naravno, svima je jasno da izvor ovih para nisu plate koje su dobijali radeći nekada na visokim državnim funkcijama. Ali,za sada nažalost, nema zakonske mogućnosti da se ispita poreklo tog novca. Još ni jedan bivši čelnik SPS,SRS i JUL, naime, pa čak ni oni protiv kojih su podignute optužnice, ili su u zatvoru,nije priznao da je nešto stavio u sopstveni džep.Umesto toga često se čuju izjave kako će tužiti sve one koji ih bez dokaza optužuju.

Realnost je i to da u državnom apartu koji bi trebalo da potpomogne u primeni zakona pribavljanjem potrebne dokumentacije o ekstraprofitu sede mnogi koji iz ovog ili onog razloga jednostavno ne žele, nisu sposobni ili im njihova partijska pripadnost tako nalaže,da urade kvalitetno svoj deo posla.Zbog toga kasni rad na obelodanjivanju imena onih koji su korist izvukli iz poslovanja sa akciznom robom,odnosno koji su se obogatili zahvaljujući tada važećim propisima u spoljnotrogovinskom režimu. Naravno,nikako se ne smeju zaboraviti ni opstrukcije druge vrste, naročito one vezane za legalizaciju nezakonito izgradnjenih objekata,slaba saradnja poreskih,upravnih i policijskih organa,kao i neadekvatno reagovanje lokalnih vlasti.

Ma koliko izgledalo da je 55,3 miliona maraka nedovoljno ,ipak su time bar malo ublažene nedaće oko 700 hiljada porodica.Dakle ,gotovo tri miliona gradjana Srbije bilo je u prilici da bar jedan delić svojih patnji "naplati" od ekstraprofitera.Kada se svemu tome doda i inicijativa novog poreskog zakona kojim će se ubuduće ukrštati primanja prijavljena poreskim organima i stečeno bogatstvo ,jasno je da politička volja da se pravda zadovolji ne posustaje.Samo je pitanje da li će ta volja imati šansu u političkim igrama koje slede.

Tatjana Stanković (AIM)