AIM: startTUE, 26 FEB 2002 08:12:11 GMT

Kragujevačka "Nezavisna svetlost" sve češće na sudu

Tri tužbe po glavi novinara

Gotovo svakodnevno na adresu "Svetlosti" stižu nove tužbe i to najčešće zbog klevete i povrede ugleda , najčešće "lika i dela" nekog političara,bivšeg i sadašnjeg, privrednika, sudije ili advokata.Protiv urednika i novinara kragujevačkog nedeljnika u toku je čak petnaestak sudskih postupaka.Ni protiv koga od onih o kojima je pisano nije podignuta optužnica, i pored brojnih dokaza

AIM, Beograd,26.2.2002.

U svojoj višedecenijskoj istoriji kragujevački nedeljnik "Nezavisna

Svetlost" prošao je dug put ka samostalnosti na kome su urednici i novinari pored stalnih pritisaka na uredjivačku politiku, nebrojeno puta seli i na optuženičku klupu , odgovarajući pred sudom za ono što su napisali.Broj tužbi, medjutim, nikada nije bio toliko veliki kao danas.

Skoro svakodnevno, na adresu "Svetlosti" stižu nove tužbe i to najčešće zbog povrede ugleda i klevete.Protiv urednika i novinara kragujevačkog nedeljnika u toku je čak petnaestak sudskih postupaka, što predstavlja svojevrsni presedan.

Tako su petooktobarski dogadjaji urednicima i članovima redakcije kragujevačke "Nezavisne Svetlosti" najpre doneli veliki broj tužbi, što slikovito dokazuje da je u postmiloševićevom periodu sve više uvredjenih i osetljivih na javno izgovorenu reč, koji žele preko suda da povrate svoju čast i ugled.Medju članovima redakcije "Nezavisne Svetlosti" ima novinara protiv kojih je pokrenuto čak tri ili četiri tužbe. I sve to zbog navodne klevete ,najčešće "lika i dela" nekog političara,bivšeg i sadašnjeg, privrednika, sudije ili advokata.

U najvećem broju slučajeva tužbe su podnela privatna lica, najviše

bivši i aktuelni funkcioneri, medju kojima se po prvi put našao i sam gradonačelnik Vlatko Rajković iz Demokratske stranke (DS).Kao tužioci pojavili su se nekadašnji, ali i aktuelni direktori društvenih firmi, zbog indicija da su zloupotrebili položaj, sudije i advokati, koji su se u poslednje vreme zbog raznih mahinacija našli na udaru pera, pa su braneći svoj ugled, morali da potraže profesionalnu i moralnu satisfakciju na sudu.

Podatak da ni u vreme vladavine Slobodana Miloševića nije bio ovoliki broj tužbi, glavni urednik "Nezavisne Svetlosti" Miroslav Jovanović objašnjava i "zakonskom pogodnošću",prema kojoj novinar može za krivično delo uvrede i klevete da bude osudjen i na kaznu zatvora do tri godine, mada je normalno da su u razvijenim zemljama za uvredu i klevetu najčešće predvidjene novčane kazne.

On smatra da je tužba i dobra prilika za pojedine ljude da zadovolje i isteraju neku svoju navodnu pravdu, tako što će nekoga od novinara ili urednika strpati u zatvor.Svi novinari koji su vrlo argumentovano u svojim člancima iznosili činjenice i podatke o raznim zloupotrebama, pozvani su pred sud, dok u isto vreme, ni protiv koga od onih o kojima je pisano nije podignuta optužnica i pored brojnih dokaza.

Gotovo sve podnete tužbe su privatne."Novinari su tuženi, jer su objavili tekstove u kojima su sagovornici autentično govorili o umešanosti pojedinih advokata u korupcionaške poslove sa nekim sudijama i tužiocima u kragujevačkom sudu.Svi novinari koji su pisali o zloupotrebama u privredi, o raznim mahinacijama i privrednim malverzacijama , zatim o zloupotrebi službenog položaja ,našli su se na sudu, a da u isto vreme ni protiv jednog aktera tih novinarskih tekstova nije podignuta optužnica,"ističe Jovanović. On tvrdi da su novinari "Nezavisne Svetlosti" o svim tim slučajevima pisali veoma argumentovano i naglašava da živimo u vremenu u kome i dalje sude "partijske sudije" iz prethodne garniture, samo sada pod znakom DS ili neke druge partije DOS-a.

Predsednik opštinskog suda Žarko Stevanović ističe da su najnovije promene i dogadjaji pogodili neke ljude, koji su se godinama nalazili u sferi zaštićenih u prethodnom režimu i sada kada su ostali bez te vrste zaštite, traže satisfakciju preko suda. On napominje da su neki pojedinci ostali bez "zaštitne ljuske" u kojoj su se godinama nalazili, kao što je autoritet partije i da se veliki broj tužbi protiv pisane reči može objasniti pokušajem traženja nove zaštite.

Jovanka Marojević ,odgovorni urednik i jedan od novinara protiv koga je pokrenut najveći broj tužbi- čak četiri, smatra da su se "nosioci nove vlasti osilili", jer nemaju pravu opoziciju, a javno mnjenje je jako slabo. Ona je ocenila da veliki broj tužbi pokazuje da se sadašnji nosioci vlasti nisu ni zalagali za nezavisno novinarstvo, već su preuzeli sve institucije i mehanizme Miloševićevog sistema, vršeći iste pritiske na medije.

U izjavi za "Nezavisnu Svetlost" poznati novinar Petar Luković izrazio

je žaljenje što se neka vrsta slobodarskog duha, koji je vladao u medijima do 5. oktobra, izgubio i isčezao.On je to objasnio činjenicom da su mnogi novinari zadovoljni nekom platom, novim odnosom vlasti prema njima.

Što se tiče novinara redakcije "Nezavisne Svetlosti", ništa se nije promenilo u odnosu prema vlasti. Sudeći po broju tužbi, koje predstavnici vlasti upućuju na adresu kragujevačkog nezavisnog nedeljnika ni sa te strane nema promena.

Olivera S. Tomić (AIM)