AIM: startTUE, 12 MAR 2002 09:27:32 GMT

Posljednji izazov Visokog predstavnika

Implementacija Odluke o konstitutivnosti

AIM, Sarajevo, 12.03.2002. Treći Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH, u proteklih šest "i kusur" godina, Wolfgang Petritsch, počeo je svođenje računa prije zvaničnog kraja svog mandata. Za konačno "podvlačenje crte" čeka se još ishod o implemetaciji Odluke o konstitutivnosti svih naroda na čitavoj teritoriji BiH.

Doba kada je najveća briga međunarodne zajednice bila, kako spriječiti Bosance i Hercegovce da se ponovo prihvate oružja, definitivno je prošlo. Istina, BiH u međuvremenu nije postala ni država koja normalno funkcioniše u svim bitnim segmentima, niti njeni građani mogu da žive od vlastitog rada, a veliki broj njih još čeka da se vrati u svoje predratne domove.

Obraćajući se prije nekoliko dana članovima Savjeta bezbjednosti UN-a Wolfgang Petritsch, naveo je kao uspjehe međunarodne zajednice konsolidaciju domaćih institucija, o čemu svjedoči i samostalno donošenje Izbornog zakona kao i činjenica da je BiH pred prijemom u Vijeće Evrope; formiranje Regulatorne agencije za telekomunikacije (CRA); skoru uspostavu regulatornog tijela na istim principima, u oblasti električne energije; početak reforme sudstva, znatnije smanjenje vojnih troškova; reformu javnog RTV servisa; napredak u reformama ka tržišnoj ekonomiji; te intenzivniji povratak raseljenih i izbjeglih, posebno u dijelovima BiH gdje predstavljaju manjinu - od 1997. godine do danas vlasnicima, izbjeglim i protjeranim osobama vraćeno je 41 odsto njihove imovine. "Dinamika povratka izbjeglica je nezaustavljiva jer se razvila nova vrsta svijesti."Ljudi su shvatili da će njihove ekonomske i socijalne probleme riješiti praktična politika, a ne nacionalistička retorika", ističe Petritsch, uz komentar da su "pokušaji nacionalističkih stranaka da potkopaju integritet BiH nepokolebljivo osujećeni". Visoki predstavnik je također izvijestio Vijeće sigurnosti i da je krajem 2001. godine usvojeno pet zakona CIPS projekta "čime je BiH dobila djelotvorno oružje za borbu protiv prekograničnog kriminala i terorizma i u isto vrijeme se približila ostvarenju bezviznog režima za međunarodna putovanja građana BiH".

U međuvremenu, zbog političkih opstrukcija, Visoki predstavnik je posezao i za svojim ovlašćenjima koja mu omogućuju smjenu zvaničnika na svim nivoima, od članova Predsjedništva BiH pa do lokalnih činovnika. Tako će Petritsch, nakon najavljenog odlaska krajem maja, svom nasljedniku Paddy Ashdownu ostaviti manje problema nego što ih je on sam zatekao od svojih prethodnika, ali to ne znači da će novi Visoki predstavnik biti besposlen.

Prije svega, trebaće vremena da se započeta reorganizacija prisustva same međunarodne zajednice dovrši i učini operativnom. Novi model organizacije de facto znači veću moć u rukama Visokog predstavnika, što ne izaziva oduševljenje kod čelnih ljudi drugih međunarodnih organizacija prisutnih u BiH. Za razliku od dosadašnje situacije, gdje su pored Ureda Visokog predstavnika (OHR), na istim poljima djelovali i OSCE, Misija UN-a, EU, te druge međunarodne organizacije, često duplirajući posao, novi model baziraće se na tzv. Kabinetu, na čijem čelu će se nalaziti Visoki predstavnik a koji će imati četiri radne grupe: za ekonomske reforme, povratak izbjeglica, izgradnju institucija i vladavinu prava.

Istovremeno, i organizacija na terenu će pretrpjeti izmjene pa će međunarodne organizacije Bosnu i Hercegovinu organizaciono "pokrivati" kroz četiri zone. Kao dio nove strategije, dosadašnja uloga UN-a biće znatno reducirana, posebno u oblasti reforme domaćih policijskih snaga, što je do sada radio IPTF UN (International Police Task Force), a što na sebe od početka iduće godine prezima EU, u nešto izmijenjenom mandatu.

Među nedovršenim reformama posebno se ističe ona u oblasti sudstva. Djelimična izmjena postojećih zakona, revizija dosadašnjeg rada sudija, te davanje za domaće prilike izuzetno visokih plata sudijama i tužiocima (oko 1.500 eura mjesečno, što je gotovo sedam puta više od prosječne plate u FBiH) pokazali su se kao nedovoljni za uspostavu kvalitetnog nezavisnog sudstva. Stoga se sada razmatra mogućnost radikalnog poteza, razrješenja svih sudija i tužilaca i ponovna imenovanja, za šta aktuelna vlast nije spremna preuzeti odgovornost. Kakva god bila odluka, razrješenje svih sudija, ili nastavak provjere, ona će morati biti donijeta u Uredu Visokog predstavnika.

Ipak, konačna ocjena o radu dosadašnjeg Visokog predstavnika, Wolfganga Petritscha u očima domaće javnosti zavisiće od praktične implementacije Odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti svih naroda na čitavom području BiH. Idealna varijanta, da domaći političari sami postignu dogovor o promjenama entiteskih ustava i načinima zaštite vitalnih nacionalnih interesa, nije isključena, ali nije ni pretjerano izvjesna. Utoliko prije što posljednji rokovi za usvajanje ovih izmjena ističu za desetak dana. Opšti izbori u BiH, zakazani su za početak oktobra, a za njihovo održavanje neophodno je usklađivanje Izbornog zakona u skladu sa odlukom o konstitutivnosti.

U dosadašnji istupima, Visoki predstavnik nije pokazivao spremnost da sam proglasi izmjene entitetskih Ustava, na šta ima pravo, insistirajući da je postizanje dogovora odgovornost lokalnih političara, te da oni sami moraju pronaći kompromisno rješenje. Pri tom je naglašavao da kompromis ne mora nužno podrazumijevati "simetrična rješenja" u oba entiteta. U situaciji, gdje su još stajališta političara iz Federacije BiH i čelnih ljudi Republike Srpske prilično udaljena, u najvećem dijelu javnosti u FBiH ovakvo stanovište Visokog predstavnika, o "asimetričnim rješenjima", doživljava se kao prećutno prihvatanje rezultata etničkog čišćenja te podrška stajalištima u RS vladajućeg SDS-a.

Kako se radi o najvažnijem događaju od okončanja rata u BiH, čije će posljedice direktno uticati na budući izgled i funkcionisanje BiH kao države, logično je da su tenzije povišene, kako u javnosti tako i na političkoj sceni. Usvajanjem simetričnih rješenja, što podrazumijeva uvođenje doma naroda i u Parlament RS, sastavljenog od predstavnika svih konstitutivnih naroda uz mogućnost veta radi zaštite vitalnih nacionalnih interesa, te uvođenjem zastupljenosti predstavnika svih naroda u strukturama vlasti u skladu sa rezultatima popisa iz 1991. godine, definitivno bi bio demonstriran sav besmisao etničkog čišćenja zasnovan na ubijanjima i progonima, zarad ekskluzivno nacionalnih teritorija.

S obzirom na rokove, aktuelni Visoki predstavnik, neće moći ovaj "vrući krompir" ostaviti svome nasljedniku, pa će odluku morati donijeti prije kraja svog mandata i neće moći ostati "neutralan". Kakva god bila odluka, da on sam proglasi izmjene Ustava ili da "aminuje" kompromis kakav eventualno mogu postići domaći politički lideri, konačno rješenje biće pripisano njemu, pri čemu će u svakoj varijanti biti znatan broj nezadovoljnih. Jedina razlika jeste što će u slučaju simetričnih rješenja nezadovoljnici biti uglavnom u RS, dok bi asimetrična rješenja rezultirala nezadovoljstvom u FBiH. S tim nezadovoljstvom, iz kojeg god entiteta dolazilo, u narednih godinu ili više dana moraće se nositi novi Visoki predstavnik, Paddy Ashdown.

Dražen SIMIĆ (AIM, Sarajevo)